14 Απριλίου, 2015

Ερώτηση σχετικά με τα αποτελέσματα ελέγχων σε υποθέσεις αποστολής εμβασμάτων στο εξωτερικό και offshore

Ο βουλευτής του Ποταμιού, κ. Χάρης Θεοχάρης κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με τα αποτελέσματα ελέγχων σε υποθέσεις αποστολής εμβασμάτων στο εξωτερικό και offshore.

Ο βουλευτής του Ποταμιού, κ. Χάρης Θεοχάρης κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με τα αποτελέσματα ελέγχων σε υποθέσεις αποστολής εμβασμάτων στο εξωτερικό και offshore.

Σύμφωνα με την τελευταία λίστα μέτρων που η Ελληνική Κυβέρνηση έχει δώσει προς συζήτηση στα πλαίσια του Brussels Group και η οποία έχει δει το φως της δημοσιότητας, το σημαντικότερο μέτρο που το Υπουργείο Οικονομικών προτείνει είναι η εντατικοποίηση των ελέγχων εμβασμάτων και οffshore. Η απόδοση του μέτρου υπολογίζεται από 725 εκ. έως και 875 εκ. για το 2015 μόνο.

Το 2014 βεβαιώθηκαν από αυτές τις υποθέσεις περίπου 250εκ. και εισπράχθηκαν 63εκ. είναι φανερό πως ο στόχος είσπραξης για το 2015 πρέπει να διαμορφωθεί σε ύψος πάνω από 800εκ, αντί του δηλωμένου στόχου των 400εκ. Αυτό με την σειρά του σημαίνει (σύμφωνα με τα περσινά στοιχεία) πως θα πρέπει να βεβαιωθούν πάνω από 3,2 δις. για να πετύχουμε τον διακηρυγμένο στόχο. Ας σημειωθεί πως τα στοιχεία εισπραξιμότητας διμήνου 2015 είναι χειρότερα των αποτελεσμάτων του 2014.

Με τις ΠΟΛ 1228/15-10-2014 και 1259/22-12-2014 επήλθαν μεταβολές στα κριτήρια ελέγχου των εμβασμάτων στο εξωτερικό και των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης. Μεταβολές όπως η διαίρεση του ελεγχόμενων κεφαλαίων στο πλήθος των συνδικαιούχων τραπεζικών λογαριασμών, η αίρεση της υποχρέωσης των φορολογούμενων να αποδείξουν την οικονομική δυνατότητα κτήσης επενδυτικών τίτλων για πριν την 31/12/1999 και η συμπερίληψη των πριν την 31/12/1999 αποκτηθέντων από πώληση ακινήτων κεφαλαίων και των μετρητών ως αποδεκτή πηγή προέλευσης εμβάσματος ελαστικοποίησαν τα κριτήρια ελέγχου και άρα εύλογα ανακύπτει το ερώτημα της απόδοσης των 2 μεθοδολογιών και των ελέγχων, οι οποίοι έγιναν σύμφωνα με αυτές, πριν και μετά την εφαρμογή των ΠΟΛ 1228/15-10-2014 και 1259/22-12-2014.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς: τον Yπουργό Οικονομικών

Θέμα: Αποτελέσματα ελέγχων σε υποθέσεις αποστολής εμβασμάτων στο εξωτερικό και offshore

Σύμφωνα με την τελευταία λίστα μέτρων που η Ελληνική Κυβέρνηση έχει δώσει προς συζήτηση στα πλαίσια του Brussels Group και η οποία έχει δει το φως της δημοσιότητας, το σημαντικότερο μέτρο που το Υπουργείο Οικονομικών προτείνει είναι η εντατικοποίηση των ελέγχων εμβασμάτων και οffshore. Η απόδοση του μέτρου υπολογίζεται από 725 εκ. έως και 875 εκ. για το 2015 μόνο.

Δεδομένου πως ολόκληρο το 2014 βεβαιώθηκαν από αυτές τις υποθέσεις περίπου 250εκ. και εισπράχθηκαν λίγο πάνω από 60εκ. είναι φανερό πως ο στόχος είσπραξης για το 2015 πρέπει να διαμορφωθεί σε ύψος πάνω από 800εκ. Αυτό με την σειρά του σημαίνει (σύμφωνα με τα περσινά στοιχεία) πως θα πρέπει να βεβαιωθούν πάνω από 3,2 δις. για να πετύχουμε τον διακηρυγμένο στόχο. Ας σημειωθεί πως τα στοιχεία εισπραξιμότητας διμήνου 2015 είναι χειρότερα των αποτελεσμάτων του 2014.

Είναι συνεπώς φανερό πως η μεθοδολογία ελέγχου θα πρέπει να αξιολογηθεί και να προσαρμοστεί στους κυβερνητικούς στόχους.

Με την έκδοση της Εγκυκλίου ΠΟΛ 1033/21-02-2013 με θέμα: «Διευκρινίσεις στο πλαίσιο χειρισμού των υποθέσεων φορολογουμένων που έχουν αποστείλει εμβάσματα στο εξωτερικό κατά τα έτη 2009-2011.» δόθηκαν οδηγίες που αφορούσαν τον έλεγχο των σχετικών υποθέσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ακολούθως, με την έκδοση της Εγκυκλίου ΠΟΛ 1228/15-10-2014 με θέμα: «Παροχή πρόσθετων οδηγιών στο πλαίσιο χειρισμού των υποθέσεων φορολογουμένων που αποστέλλουν εμβάσματα στο εξωτερικό κατά τα έτη 2009-2011», παρασχέθηκαν πρόσθετες οδηγίες για τον έλεγχο των σχετικών υποθέσεων.

Με την έκδοση Απόφασης ΠΟΛ 1050/17-02-2014 της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β’, γ’ και ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν.4174/17-012-013 (ΦΕΚ Α’ 170) για το διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους έμμεσου προσδιορισμού», ορίστηκαν τα σχετικά με την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου. Ακολούθως, με την έκδοση της Εγκυκλίου ΠΟΛ 1259/22-12-2014 με θέμα: «Παροχή οδηγιών για τον τρόπο εφαρμογής της ΠΟΛ 1050/17.02.2014 Απόφασης Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων.», παρασχέθηκαν οδηγίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή της ως άνω Απόφασης.

Δεδομένου ότι με τις Εγκυκλίους ΠΟΛ 1228/15-10-2014 και 1259/22-12-2014 συμπληρώνεται ο τρόπος ελέγχου που είχε εισαχθεί αντιστοίχως με την ΠΟΛ 1033/21-02-2013 και την Απόφαση ΠΟΛ 1050/17-02-2104 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, δεδομένου ότι με αυτές φαίνεται να εισάγονται αλλαγές που επηρεάζουν τη μεθοδολογία των ελέγχων και δεδομένου ότι ενδέχεται να επηρεάζονται τα αποτελέσματα των ελέγχων έπειτα από τις αλλαγές που έλαβαν χώρα,

Ερωτάται:

1) Ποιο είναι το πλήθος των ελέγχων που ολοκληρώθηκαν πρίν και μετά την έκδοση της Εγκυκλίου ΠΟΛ 1228/15-10-2014; Τι συνολικό και μέσο ποσό βεβαιώθηκε και πόσες από τις ελεγχόμενες υποθέσεις ολοκληρώθηκαν ως ειλικρινείς πριν και μετά την εγκύκλιο;

2) Ποιο είναι το πλήθος των ελέγχων που ολοκληρώθηκαν πρίν και μετά την έκδοση της Εγκυκλίου ΠΟΛ 1259/22-12-2014; Τι συνολικό και μέσο ποσό βεβαιώθηκε και πόσες από τις ελεγχόμενες υποθέσεις ολοκληρώθηκαν ως ειλικρινείς πριν και μετά την εγκύκλιο;

3) Τι σκοπεύει να κάνει η ΓΓΔΕ ώστε να επιταχύνει ουσιωδώς την διαδικασία αλλά και να αυξήσει το μέσο ποσοστό βεβαίωσης για να πετύχει τους στόχους, πράγμα από το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό το αν θα αναγκαστεί να πάρει έκτακτα φορολογικά μέτρα η κυβέρνηση;

Ο ερωτών βουλευτής
Χάρης Θεοχάρης – Β’ Αθηνών

14 Απριλίου 2015

διαβάστε επίσης