7 Μαΐου, 2015

Ερώτηση για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και την αναβάθμιση της Ναυτικής Παιδείας

Κοινή ερώτηση και αίτηση κατάθεσης των σχετικών εγγράφων κατέθεσαν οι κ.κ. Αντωνάκου, Δανέλλης, Μάρκου και Μπαργιώτας, βουλευτές με Το Ποτάμι, προς τους Υπουργούς Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) και η ναυτική εκπαίδευση γενικότερα.

Κοινή ερώτηση και αίτηση κατάθεσης των σχετικών εγγράφων κατέθεσαν οι κ.κ. Αντωνάκου, Δανέλλης, Μάρκου και Μπαργιώτας, βουλευτές με Το Ποτάμι, προς τους Υπουργούς Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) και η ναυτική εκπαίδευση γενικότερα.

Με την ερώτησή τους οι βουλευτές αναδεικνύουν την ανάγκη αναβάθμισης της ναυτικής παιδείας στη χώρα μας, προκειμένου να συνεχίσει να τροφοδοτεί την ελληνική και ελληνόκτητη ναυτιλία με ικανά στελέχη, που θα έχουν προσόντα εφάμιλλα των συναδέλφων τους του εξωτερικού.

Σε κάθε περίπτωση, η επένδυση από την πλευρά της Πολιτείας στη εκπαίδευση των Ελλήνων ναυτικών αποτελεί προϋπόθεση για τη μείωση της ανεργίας στο συγκεκριμένο τομέα, κάτι που μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει για την ελληνική οικονομία.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης των τεσσάρων βουλευτών:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ Α.Κ.Ε.

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Θέμα: «Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού & Αναβάθμιση Ναυτικής Παιδείας».

Οι δημόσιες Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) παρέχουν εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, τόσο θεωρητική όσο και πρακτική, για πλοιάρχους και μηχανικούς του Εμπορικού Ναυτικού. Οι απόφοιτοι των σχολών λαμβάνουν τίτλο σπουδών της τρίτης βαθμίδας εκπαίδευσης και αποδεικτικό ναυτικής ταυτότητας (δίπλωμα) Γ΄ τάξης Πλοιάρχου ή Μηχανικού.

Η Ναυτιλία και οι Έλληνες ναυτικοί (πλοίαρχοι, μηχανικοί, ναύτες, ναυτεργάτες) αποτελούν κεφάλαιο ανάπτυξης για την χώρα και για την διατήρηση της ναυτιλιακής τεχνογνωσίας. Ωστόσο, από το 2008 μέχρι σήμερα τα ποσοστά ανεργίας των Ελλήνων ναυτικών αυξάνονται δραματικά, ενώ πολλά είναι και τα προβλήματα που παρατηρούνται στην εύρυθμη λειτουργία των σχολών, τα οποία συνοψίζονται στα εξής:

α) Στα προβλήματα λειτουργίας των κτιριακών εγκαταστάσεων, λόγω μη συντήρησης τους, καθώς και στις ελλείψεις βασικού & σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού για την εξοικείωση των σπουδαστών με το περιβάλλον εργασίας που θα κληθούν να εργαστούν.
β) Στη σοβαρότατη υποστελέχωση των Α.Ε.Ν. με μόνιμους εκπαιδευτικούς και ειδικότερα σε έμπειρους καθηγητές ειδικότητας ναυτικών μαθημάτων, όπως επίσης και στην υποστελέχωση σε υπαλλήλους γραμματειακής υποστήριξης, αλλά και σε λιμενικούς.
γ) Στη μη δυνατότητα μετεκπαίδευσης ενός αποφοίτου των Α.Ε.Ν. σε μεταπτυχιακό επίπεδο στα Ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια με βάση το Ν. 3450/2006.
δ) Στη δυσκολία των σπουδαστών/δοκίμων να βρουν πλοία για τα εκπαιδευτικά τους ταξίδια, με προεξάρχον το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες απόφοιτοι των εν λόγω σχολών.

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η ναυτική εκπαίδευση στην χώρα μας νοσεί βαρέως, με υπαρκτό τον κίνδυνο να χαθεί η ναυτιλιακή τεχνογνωσία, που αποκτήθηκε σε βάθος χρόνων και που αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας. Επιπρόσθετα, οι νέοι Έλληνες αξιωματικοί κινδυνεύουν, σήμερα, να μη μπορούν να ανταγωνιστούν σε γνώση και εκπαίδευση τους αντίστοιχους συναδέλφους τους, του εξωτερικού.

Στην αναβάθμισή της ναυτικής παιδείας πρέπει, επιπλέον, να ληφθεί και μέριμνα για τα κατώτερα πληρώματα, με τη συμπληρωματική λειτουργία τεχνικών σχολών.

Δεδομένου ότι οι Α.Ε.Ν. και η ναυτική εκπαίδευση χρήζουν άμεσης, ουσιαστικής και ποιοτικής αναβάθμισης με αριθμό εισακτέων που να είναι ανάλογος με τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των σπουδαστών που φοιτούν στις Α.Ε.Ν. της χώρας ανά έτος (2012,2013,2014,2015), πόσοι είναι οι απόφοιτοί τους, καθώς και ποιος είναι ο συνολικός αριθμός συνταξιοδοτούμενων πλοιάρχων και μηχανικών της χώρας κατά τα ίδια έτη. Παρακαλούμε να κατατεθούν οι σχετικοί πίνακες.

2. Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των ανέργων ναυτικών στη χώρα ανά έτος (2012,2013, 2014, 2015). Παρακαλούμε να κατατεθεί σχετικός πίνακας.

3. Ποια είναι η συνολική χρηματοδότηση του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης, όπως και του Ελληνικού Δημοσίου για τις Α.Ε.Ν. για τα έτη 2012, 2013 ,2014, 2015 και 2016, καθώς και για πόσο διάστημα επαρκεί αυτή, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες μισθοδοσίας, σίτισης και γενικότερα λειτουργίας των Α.Ε.Ν. και των ΚΕΣΕΝ; Παρακαλούμε να κατατεθούν οι σχετικοί πίνακες.

4. Έχει προβλεφθεί πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και ιδιαίτερα Πλοιάρχων και Μηχανικών Α’ τάξης, για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης διδασκαλίας στις Α.Ε.Ν. και στα ΚΕΣΕΝ;

5. Ποιος είναι ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης για την αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης υπό την εποπτεία του κράτους και αν εξακολουθούν να ισχύουν οι εξαγγελίες της κυβέρνησης, στις οποίες συμπεριλάμβανε τη χωρική αναδιάρθρωση των Α.Ε.Ν.;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Σταυρούλα Αντωνάκου- Α’ Πειραιώς
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου
Κατερίνα Μάρκου – Β’ Θεσσαλονίκης
Μπαργιώτας Κωνσταντίνος - Λάρισας

7 Μαΐου 2015

διαβάστε επίσης