16 Απριλίου, 2015

Ερώτηση για τα προβλήματα στην παράδοση τορπιλακάτων τύπου SUPER VITA για τις ανάγκες του Π.Ν. από τα Ναυπηγεία Ελευσίνας

Τα προβλήματα που έχουν ενσκήψει από την μέχρι σήμερα συνεργασία του ΥΠ.ΕΘ.Α. με τα Ναυπηγεία Ελευσίνας (ΝΒΕΕ Α.Ε.) αναδεικνύουν με ερώτηση προς τον Υπ. Εθνικής Άμυνας που κατέθεσαν σήμερα οι βουλευτές με Το Ποτάμι Σπ. Δανέλλης και Γρηγ. Ψαριανός και τον ρωτούν με ποιο τρόπο προτίθεται να τα λύσει.

Τα προβλήματα που έχουν ενσκήψει από την μέχρι σήμερα συνεργασία του ΥΠ.ΕΘ.Α. με τα Ναυπηγεία Ελευσίνας (ΝΒΕΕ Α.Ε.) αναδεικνύουν με ερώτηση προς τον Υπ. Εθνικής Άμυνας που κατέθεσαν σήμερα οι βουλευτές με Το Ποτάμι Σπ. Δανέλλης και Γρηγ. Ψαριανός και τον ρωτούν με ποιο τρόπο προτίθεται να τα λύσει.

Συγκεκριμένα, αναφέρονται στη διαφαινόμενη μη εμπρόθεσμη παράδοση των 2 ΤΠΚ (6 και 7), τα ήδη παραδοθέντα με προβλήματα ΤΠΚ 5 και μετά από επισκευή ΤΠΚ «Μυκόνιος» αλλά και στο το θέμα της διαφάνειας της χρησιμοποίησης από την εταιρεία των χρημάτων που πιστώνονται, με βάση τη σύμβαση ανάθεσης του έργου, από το ΥΠ.ΕΘ.Α προς αυτή.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

Θέμα: «Προβλήματα στην παράδοση τορπιλακάτων τύπου SUPER VITA για τις ανάγκες του Π.Ν. από τα Ναυπηγεία Ελευσίνας».

Με βάση Σύμβαση που έχει κυρωθεί με τον Ν. 4160/2013, το ΥΠ.ΕΘ.Α. ανέθεσε στην εταιρεία «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.» (Ναυπηγεία Ελευσίνας) την ολοκλήρωση της κατασκευής των ΤΠΚ Νο 5 («ΡΙΤΣΟΣ» P 71), Νο 6 («ΒΛΑΧΑΚΟΣ» Ρ72) και Νο 7 («ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ» Ρ 73). Στα ίδια Ναυπηγεία ανατέθηκε επίσης η επισκευή του ΤΠΚ «ΜΥΚΟΝΙΟΣ» (Ρ22).

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεν Νο 5 («ΡΙΤΣΟΣ» (P 71) παρελήφθη τελικώς με μεγάλη καθυστέρηση σε κατάσταση «where is as is», με βάση το άρθρο 91 του ν. 4313/2014 και κατά τις δοκιμές της εν πλω έχουν σημειωθεί ελλείψεις και παρατηρήσεις, ενώ η εμπρόθεσμη παράδοση του ΤΠΚ Νο6 («ΒΛΑΧΑΚΟΣ» Ρ 72) τον Ιούλιο 2015, και του ΤΠΚ Νο7 («ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ» Ρ73) τον Ιούνιο 2016 θεωρείται αδύνατη.

Σοβαρές ελλείψεις διαπιστώθηκαν επίσης κατά τις δοκιμές του παραληφθέντος μετά την επισκευή ΤΠΚ «ΜΥΚΟΝΙΟΣ» (Ρ22), ενώ σοβαρά ερωτηματικά προκαλεί η ανάλωση (από τα Ν.Ε.) κονδυλίων που προορίζονταν για το εν λόγω ΤΠΚ.

Δεδομένου ότι με βάση την ισχύουσα σύμβαση, το Δημόσιο πρέπει να καταβάλει στο αμέσως επόμενο διάστημα, ποσό 5.600.000 ευρώ, για τις εργασίες στα ΤΠΚ 6 και 7.

Δεδομένου ότι υπάρχει προφανής κίνδυνος τα χρήματα αυτά να μην χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, αλλά ούτε και είναι δυνατή η άρνηση καταβολής τους, καθώς τότε η ΝΒΕΕ θα δικαιούται να καταγγείλει την Σύμβαση εις βάρος του Δημοσίου.

Δεδομένου ότι τα πλοία αυτά είναι απολύτως αναγκαία για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πολεμικού Ναυτικού.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Τι ενέργειες προτίθεται να κάνει για την επίλυση των προβλημάτων που σημειώθηκαν κατά τις δοκιμές του ΤΠΚ «ΡΙΤΣΟΣ» (P 71) και την ομαλή ένταξή του στο Πολεμικό Ναυτικό;

2. Τι ενέργειες προτίθεται να κάνει για την επίλυση των προβλημάτων που σημειώθηκαν κατά τις δοκιμές του επισκευασθέντος ΤΠΚ «ΜΥΚΟΝΙΟΣ» (P 22), την διασφάλιση της χρηματοδότησης της επισκευής του και την ομαλή ένταξή του στο Πολεμικό Ναυτικό;

3. Τι ενέργειες προτίθεται να κάνει εν όψει του ότι θεωρείται αδύνατη η εμπρόθεσμη παράδοση στο Πολεμικό Ναυτικό του ΤΠΚ «ΒΛΑΧΑΚΟΣ» (Ρ 72) τον Ιούλιο 2015, και του ΤΠΚ «ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ» (Ρ73) τον Ιούνιο 2016;

4. Προτίθεται να ορίσει σύμβουλο ή ελεγκτική εταιρεία συμβούλων, με τη δυνατότητα που του δίνει ο Ν.4160/2013, έτσι ώστε να προασπίσει τα συμφέροντα του δημοσίου, ελέγχοντας πλήρως την εκταμίευση και τη χρηματοδοτική ροή του ποσού αυτού, προς όφελος της ολοκλήρωσης των ΤΠΚ, εξασφαλίζοντας και την πληρωμή των οφειλομένων των εργαζομένων από την εταιρεία ΝΒΕΕ ;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου
Γρηγόρης Ψαριανός – Β’ Αθηνών

16 Απριλίου 2015

διαβάστε επίσης