21 Ιουνίου, 2014

Επιλογή άξιων στελεχών και υπαλλήλων του Δημοσίου

Προτείνεται η δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Επιλογής Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης (OpenGov) στα πρότυπα του ΑΣΕΠ. Έργο της Αρχής είναι η επιλογή, μέσω ad hoc και μόνιμων εκλεκτορικών σωμάτων, των ανώτατων και ανώτερων λειτουργών της Δικαιοσύνης, του Δημοσίου και δημόσιων Οργανισμών, καθώς και των μελών των διοικητικών συμβουλίων και επιτροπών.

Ηλίας Εμμανουηλίδης

διαβάστε επίσης