19 Μαρτίου, 2015

Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπ. Οικονομικών για τις καθυστερήσεις στη διαδικασία της υποβολής φορολογικών δηλώσεων οικονομικού έτους 2015

Ο βουλευτής του Ποταμιού, κ. Χάρης Θεοχάρης κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με τις καθυστερήσεις της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) στην έκδοση των αποφάσεων για τα νέα ηλεκτρονικά φορολογικά έντυπα, καθώς και της απόφασης για την αποστολή των στοιχείων των αποδοχών των εργαζομένων και των συνταξιούχων από τις επιχειρήσεις και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ο βουλευτής του Ποταμιού, κ. Χάρης Θεοχάρης κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με τις καθυστερήσεις της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) στην έκδοση των αποφάσεων για τα νέα ηλεκτρονικά φορολογικά έντυπα, καθώς και της απόφασης για την αποστολή των στοιχείων των αποδοχών των εργαζομένων και των συνταξιούχων από τις επιχειρήσεις και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Με τα σημερινά δεδομένα είναι εύλογο να αναμένεται η έναρξη της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων από την ΓΓΔΕ σχεδόν κατά το χρόνο λήξης της νόμιμης προθεσμίας του Ιουνίου, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να διαπραγματεύεται με άδεια ταμεία το κρίσιμο διάστημα του Ιουνίου. Υπό το φως των ανωτέρω δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα για τον ελλιπή προγραμματισμό της ΓΓΔΕ, για τον βαθμό συντονισμού και εποπτείας της κυβέρνησης και για την επίγνωση του πραγματικού κινδύνου κατάρρευσης των δημοσίων εσόδων το 2015.  

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Καθυστερήσεις στη διαδικασία της υποβολής φορολογικών δηλώσεων οικονομικού έτους 2015

Με δεδομένες τις καθυστερήσεις της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) στην έκδοση των αποφάσεων για τα νέα ηλεκτρονικά φορολογικά έντυπα βάσει του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), καθώς και της απόφασης για την αποστολή των στοιχείων των αποδοχών των εργαζομένων και των συνταξιούχων από τις επιχειρήσεις και τα ασφαλιστικά ταμεία αντίστοιχα, διαπιστώνουμε τον αυξημένο κίνδυνο κατάρρευσης των δημοσίων εσόδων στην κρίσιμη αυτή χρονική συγκυρία κατά την οποία η χώρα τελεί σε δυσμενέστατη διαπραγματευτική θέση με τους πιστωτές της. Οι αποφάσεις αυτές περί των εντύπων, κατά την συνήθη πρακτική, θα έπρεπε να είχαν εκδοθεί από την ΓΓΔΕ τον περασμένο Νοέμβριο.

Ήδη με το από 17/3/2015 δελτίο τύπου της ΓΓΔΕ επιβεβαιώθηκε η παντελής έλλειψη σχεδιασμού και ανακοινώθηκε η παράταση της διαθεσιμότητας της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή των αρχείων βεβαιώσεων φορολογικού έτους 2014 και μετά την 31/3/2015 ως και την “ενδεχόμενη” παράταση της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Το 2014 η διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα άρχισε στις 20/03 και έληξε στις 30/06, ενώ για τα νομικά είχε ξεκινήσει στις 03/03 και έληξε στις 30/04. Σήμερα, ακόμα εκκρεμεί η δημοσίευση της απόφασης για την αποστολή στοιχείων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ουδείς λόγος γίνεται για τις περαιτέρω προβλεπόμενες αποφάσεις για την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Είναι φανερή η έλλειψη συνεργασίας και η πλημμελής εποπτεία του Υπουργείου προς την ΓΓΔΕ.

Με τα σημερινά δεδομένα είναι εύλογο να αναμένεται η έναρξη της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων σχεδόν κατά το χρόνο λήξης της νόμιμης προθεσμίας του Ιουνίου. Μία τέτοια εξέλιξη αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε αδυναμία εφαρμογής της πρόβλεψης για εξόφληση σε 3 διμηνιαίες δόσεις, γεγονός που θα επιβαρύνει αναιτιολόγητα τους φορολογούμενους και θα συμπιέσει περαιτέρω την ρευστότητα του Δημοσίου. Ακόμη χειρότερα, το κρίσιμο διάστημα του Ιουνίου, η ΓΓΔΕ θα αναγκάσει την κυβέρνηση να διαπραγματεύεται με άδεια ταμεία.

Υπό το φως των ανωτέρω δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα για τον ελλιπή προγραμματισμό της ΓΓΔΕ, για τον βαθμό συντονισμού και εποπτείας της κυβέρνησης και για την επίγνωση του πραγματικού κινδύνου κατάρρευσης των δημοσίων εσόδων το 2015.  

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 1) Πότε θα εκδοθεί από την ΓΓΔΕ η απόφαση σχετικά με τα νέα ηλεκτρονικά φορολογικά έντυπα για νομικά και φυσικά πρόσωπα και πότε προγραμματίζεται η έναρξη και λήξη της υποβολής των δηλώσεων;

 2) Πότε θα εισπραχθούν και σε πόσες δόσεις οι φόροι των φυσικών και νομικών προσώπων, και τι διορθωτικές κινήσεις θα γίνουν ώστε να διασφαλισθεί η ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού;

O ερωτών Βουλευτής:
Χάρης Θεοχάρης - Β’ Αθήνας

19 Μαρτίου 2015

διαβάστε επίσης