20 Ιουνίου, 2014

Επιδοτήσεις επιχειρήσεων με κριτήρια

Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων απο το ΠΔΕ οφείλει να συμπεριλάβει όλα τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία οπως απευθείας επιχορηγήσεις (direct grants), συμμετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης (equity investments), μικρό-δάνεια (loans), κάλυψη εγγυητικών (quarantees). Οι απευθείας επιχορηγήσεις να παρέχονται και με κριτήριο την αξιολόγηση πορείας της επένδυσης (ex post) και όχι μόνο την εκ των προτέρων (ex ante) αξιολόγηση ποσοτικών παραμέτρων (τζίρου, ιδίας συμμετοχής, προσωπικού, κλπ), Συνδυάζοντας τους στόχους της επένδυσης που έχουν τεθεί στο επιχειρηματικό σχέδιο με το τελικό ποσοστό χρηματοδότησης (εντός όρων πάντα του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων) θα δοθεί ιδιαίτερο κίνητρο στον επιχειρηματία για την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου.

Αντώνης Μαρκόπουλος

διαβάστε επίσης