23 Ιουνίου, 2014

Επανεξέταση της ιστορίας μας και της θέσης μας στον κόσμο

Η άσκηση εξωτερικής πολιτικής με υπευθυνότητα κι όχι για εσωτερική κατανάλωση προϋποθέτει αλλαγή στην ελληνική πολιτική κουλτούρα. Αυτό μπορεί να συμβεί σταδιακά, αφού στη διαδικασία εμπλέκεται το εκπαιδευτικό σύστημα και η εν γένει διαδικασία συγκρότησης της εθνικής μας ταυτότητας. Μια λιγότερο εθνοκεντρική αντίληψη του κόσμου, ικανή να εκτιμήσει κοινότητα εμπειριών, αξιών και προσδοκιών σ' ευρωπαϊκό και πανανθρώπινο επίπεδο, αποφορτίζει τη σχέση μας με τον υπόλοιπο κόσμο και συντελεί στην καλύτερη στάθμιση μέσων και σκοπών.

Γιάννης Στεφανίδης

διαβάστε επίσης