7 Οκτωβρίου, 2016

Ένταξη της Κορινθιακής Σταφίδας στον κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO

Στην ένταξη της καλλιέργειας της μαύρης Κορινθιακής σταφίδας ως στοιχείου της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO αναφέρεται με ερώτησή του προς τον Υπουργό Πολιτισμού ο Ιάσονας Φωτήλας, βουλευτής Αχαΐας του Ποταμιού.

Μέχρι σήμερα η χώρα μας έχει καταχωρήσει μόνο τρία στοιχεία στον εν θέματι κατάλογο της UNESCO: τη μεσογειακή διατροφή, τη συγκομιδή της μαστίχας στη Χίο και τη Μαρμαροτεχνία της Τήνου. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού είχε δηλώσει την πρόθεσή της για ένταξη και της παραδοσιακής σταφιδοκαλλιέργειας στο συγκεκριμένο κατάλογο – χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν γίνει γνωστές σχετικές ενέργειες. Για το λόγο αυτό, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός, σε ποιες ενέργειες έχει μέχρι τώρα προβεί από τη μια για την ένταξη της καλλιέργειας της μαύρης Κορινθιακής σταφίδας στον εθνικό κατάλογο και μετέπειτα σε αυτόν της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και από την άλλη στην ενημέρωση των παραγωγών για τις θετικές συνέπειες που θα προκύψουν από την ένταξη.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού

Θέμα: Ένταξη της Κορινθιακής Σταφίδας στον κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO

Τις τελευταίες δεκαετίες η έννοια της προστασίας των πολιτιστικών αγαθών έχει διευρυνθεί περιλαμβάνοντας όχι μόνο κινητά και ακίνητα αντικείμενα αλλά και άυλα - όπως γλώσσα, ιστορία, λαϊκή παράδοση, έθιμα, μουσική- τα οποία είναι πιο ευάλωτα και πιο επιρρεπή στη φθοροποιό δύναμη του χρόνου.

Το 2003, στην 32η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Κρατών-Μελών της, η UNESCO, ο διεθνής εκπαιδευτικός και επιστημονικός οργανισμός του Ο.Η.Ε, αποφάσισε να υιοθετήσει Διεθνή Σύμβαση για τη Διαφύλαξη των στοιχείων της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η χώρα μας κύρωσε με καθυστέρηση την σχετική Σύμβαση το 2006 και ακόμα περισσότερο καθυστέρησε στη δημιουργία σχετικής Επιστημονικής Επιτροπής για τους όρους εφαρμογής της Σύμβασης. Ως συνέπεια, υπήρξε καθυστέρηση δημιουργίας ενδεικτικού Εθνικού Κατάλογου Στοιχείων Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ώστε να ακολουθήσει μετά εγγραφή τους στον Ενδεικτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO. Ως συνέπεια, μέχρι σήμερα η χώρα μας έχει καταχωρήσει μόνο τρία (3) στοιχεία στον εν θέματι κατάλογο της UNESCO: τη μεσογειακή διατροφή, τη συγκομιδή της μαστίχας στη Χίο και τη Μαρμαροτεχνία της Τήνου.

Η μαύρη Κορινθιακή σταφίδα αποτελεί από την αρχαιότητα καρπό με σημαντική θρεπτική αξία. Αποτελεί σχεδόν μονοπωλιακό προϊόν, αφού η συστηματικής της καλλιέργεια κυρίως στη Βόρειο-Δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα-Ηλεία-Κορινθία) αλλά και στη Ζάκυνθο και την Κρήτη, από τον 14ο αιώνα, καλύπτει σχεδόν το 80% της παγκόσμιας παραγωγής. Η καλλιέργειά της έχει επίσης συνδεθεί ειδικά στην Πελοπόννησο με όψεις της νεώτερης ελληνικής ιστορίας.

Η ένταξη της καλλιέργειας της μαύρης Κορινθιακής σταφίδας ως στοιχείου της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικά οφέλη και δυνατότητες στις περιοχές παραγωγής της αλλά και θα αποτύπωνε μία όψη ιδιαίτερα θετική για την εικόνα της χώρας μας, αυτή της παραγωγής και όχι της κρίσης.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού είχε δηλώσει κατά καιρούς ότι προτίθεται να εξετάσει το ενδεχόμενο της εγγραφής της παραδοσιακής σταφιδοκαλλιέργειας στον εθνικό κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της χώρας μας, ώστε να ακολουθήσει μετά αίτηση εγγραφής στον Ενδεικτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO. Μέχρι τώρα όμως δεν έχουμε πληροφορηθεί σχετικές ενέργειες.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες έχετε μέχρι τώρα προβεί σχετικά με την ένταξη της καλλιέργειας της μαύρης Κορινθιακής σταφίδας στον εθνικό κατάλογο και μετέπειτα σε αυτόν της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO; Έχει προωθηθεί σχετική αίτηση στην Διακυβερνητική Επιτροπή για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO;

2. Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί ώστε να ενημερωθούν οι παραγωγοί του συγκεκριμένου προϊόντος για τις θετικές συνέπειες που θα προκύψουν από την ένταξη ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα;

Ο ερωτών βουλευτής
Ιάσονας Φωτήλας- Αχαΐας