23 Ιουνίου, 2014

Ένταξη νόμιμων μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία, αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων

Ο μηχανισμός υποδοχής μεταναστών, αναγνώρισης ασύλου, ενσωμάτωσης ή έστω επαναπροώθησης μπορεί να γίνει μοχλός ανάπτυξης, μέσω της εκμετάλλευσης των κοινοτικών κονδυλίων για κάθε δήμο και περιφέρεια. Η Ελλάδα, χώρα πρότυπο υποδοχής για την Ευρώπη. Δουλειά για πολλά επαγγέλματα π.χ. κοινωνικοί λειτουργοί, επιστάτες, δικηγόροι, δημόσιες υπηρεσίες κτλ.

Ηλίας Παπαποστόλου

διαβάστε επίσης