30 Αυγούστου, 2018

Έναρξη σχολικού έτους χωρίς καθηκοντολόγια για το προσωπικό της εκπαίδευσης

Ερώτηση Γ. Μαυρωτά προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Με αφορμή την καθυστέρηση στην έκδοση Υπουργικής Απόφασης, που θα καθορίσει τα ειδικότερα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των στελεχών, των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού της εκπαίδευσης, όπως ορίζεται με το άρθρο 18 του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», ενώ πλησιάζει η έναρξη του νέου σχολικού έτους, ο βουλευτής Αττικής και Γραμματέας Κοινοβουλευτικού Έργου του Ποταμιού Γ. Μαυρωτάς, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Γαβρόγλου.

Η παραπάνω καθυστέρηση έχει δημιουργήσει εύλογη αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς στα καθηκοντολόγια στηρίζεται η οργάνωση και η λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο βουλευτής με το Ποτάμι επισημαίνει ότι επιπλέον εκκρεμούν και άλλες Υπουργικές Αποφάσεις που καθορίζουν λεπτομερώς πλήθος άλλων σημαντικών θεμάτων που σχετίζονται με τις δομές υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γεγονός που θα προκαλέσει προβλήματα, καθώς πρέπει να δοθεί και ο απαραίτητος χρόνος στο εμπλεκόμενο προσωπικό να ενημερωθεί για τις νέες διαδικασίες που θα ακολουθηθούν.

Ο κ. Μαυρωτάς ζητά ενημέρωση από τον Υπουργό για το πότε θα εκδοθούν οι προβλεπόμενες Υπουργικές Αποφάσεις, καθώς και αν έχει προγραμματιστεί διαβούλευση με τους εκπροσώπους του προσωπικού της εκπαίδευσης σχετικά με τα νέα καθηκοντολόγια.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Έναρξη του σχολικού έτους χωρίς καθηκοντολόγια για στελέχη, εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό στην εκπαίδευση»

Σύμφωνα με τον ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102Α’/12-06-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 18 «Εξουσιοδοτικές διατάξεις», με «Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων α) καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, του προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των προϊσταμένων και των συλλόγων εκπαιδευτικού προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ., καθώς και των εκπαιδευτικών, του Ε.Ε.Π. και του διοικητικού προσωπικού των Κέντρων αυτών, των προϊσταμένων και των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α., των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., των υπεύθυνων τομέων Ε.Κ., καθώς και των εκπαιδευτικών, των σχολικών συμβουλίων και των συλλόγων των διδασκόντων.».

Η έναρξη του νέου σχολικού έτους οσονούπω και το γεγονός ότι η εν λόγω Υπουργική Απόφαση δεν έχει εκδοθεί ακόμη έχει δημιουργήσει εύλογη αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα. Μάλιστα στις 24/08/2018, η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. απέστειλε αίτημα για ειδική συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής με θέμα «Τα νέα καθηκοντολόγια στην εκπαίδευση», προκειμένου να συζητηθεί ουσιαστικά το ζήτημα παρουσία των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς όπως αναφέρουν, στα καθηκοντολόγια στηρίζεται η οργάνωση και η λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επιπλέον στο άρθρο 18 του ν. 4547/2018 καθορίζεται ότι με Υπουργική Απόφαση θα εκδοθούν οι Κανονισμοί Λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Κ.Ε.Α. και των Κ.Ε.Σ.Υ., οι αρμοδιότητές τους και εσωτερικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους, όπως και πλήθος άλλων θεμάτων που σχετίζονται με τις δομές υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η καθυστέρηση στην έκδοση της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης θα δημιουργήσει σύγχυση και προβλήματα καθώς τα θέματα που εκκρεμούν να ρυθμιστούν είναι πολύ σημαντικά, ενώ πρέπει να υπάρχει και ο απαραίτητος χρόνος προκειμένου να ενημερωθεί όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό για τις νέες διαδικασίες που θα ακολουθηθούν.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Πότε θα εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση του άρθρου 18, παρ. 1(α) του ν. 4547/2018 που θα καθορίσει τα νέα καθήκοντα των εκπαιδευτικών, των στελεχών και του λοιπού προσωπικού της εκπαίδευσης;

2.Έχει προγραμματιστεί διαβούλευση με τους εκπροσώπους του προσωπικού της εκπαίδευσης σχετικά με τα νέα καθηκοντολόγια; Και αν ναι πότε θα διεξαχθεί; Προτίθεστε να εξετάσετε το αίτημα της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων για τον προγραμματισμό ειδικής συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής με θέμα συζήτησης τα νέα καθηκοντολόγια;

3. Πότε εκτιμάται ότι θα εκδοθούν οι λοιπές Υπουργικές Αποφάσεις του ίδιου άρθρου, που καθορίζουν λεπτομερώς θέματα υποστήριξης και οργάνωσης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής

Σχετικά