20 Ιουνίου, 2014

Ένα συνεπές κράτος θα οδηγήσει στην ανάπτυξη φορολογικής ηθικής

Όσο η πολιτική αρχή θα δημιουργεί ένα «τίμιο» περιβάλλον, ανακτώντας την εμπιστοσύνη από τον Έλληνα φορολογούμενο, μια μελλοντική γενιά φορολογούμενων θα πρέπει να εκπαιδευτεί αναφορικά με την σπουδαιότητα της φορολογικής ηθικής. Θα πρέπει να γίνει γνωστό ότι η φοροδιαφυγή είναι ένα αντικοινωνικό φαινόμενο, καθώς το ποσό του φόρου που διέφυγε θα κληθεί τελικά να το επωμισθεί το σύνολο των φορολογουμένων.

Κώστας Φωτιάδης

διαβάστε επίσης