1 Ιουλίου, 2014

Ελένη Παρασκευοπούλου - Επιτροπή Διαλόγου

Προέρχομαι από το χώρο της πολιτικής οικολογίας και η συμμετοχή μου στο συνέδριο δηλώνει τη διάθεση μου να συνεισφέρω στη διαμόρφωση μιας πολιτικής πρότασης προκειμένου η πατρίδα μας να ξεπεράσει την πολύπλευρη κρίση που βιώνει. Nα γίνει ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος δικαίου που θα σέβεται τους θεσμούς, θα είναι στην υπηρεσία των πολιτών, θα προάγει την αξιοκρατία, θα έχει παιδεία, θα πατάσσει τη φοροδιαφυγή και την παραοικονομία.

Προέρχομαι από το χώρο της πολιτικής οικολογίας και η συμμετοχή μου στο συνέδριο δηλώνει τη διάθεσή μου να συνεισφέρω στη διαμόρφωση μιας πολιτικής πρότασης, προκειμένου η πατρίδα μας να ξεπεράσει την πολύπλευρη κρίση που βιώνει. Nα γίνει ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος δικαίου που θα σέβεται τους θεσμούς, θα είναι στην υπηρεσία των πολιτών, θα προάγει την αξιοκρατία, θα έχει παιδεία, θα πατάσσει τη φοροδιαφυγή και την παραοικονομία.

Κατά την άποψή μου, αυτή τη χρονική περίοδο δύο πράγματα έχουν σημασία για τη μετέπειτα πορεία της χώρας:
1. Να διατηρηθεί και να ενισχυθεί ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της χώρας:
Θεωρώ ότι μόνο μέσα στην Ευρώπη η Ελλάδα μπορεί:
– να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου αναπτυγμένου κράτους,
– να επιβιώσει οικονομικά στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον,
– να διασφαλίσει την ειρήνη στην περιοχή της,
– να ασκήσει μια σοβαρή πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος
2. Να εφαρμοστεί ένα πράσινο μοντέλο ανάπτυξης για τη χώρα.
Αυτή την περίοδο η Ελλάδα, έχοντας κατά κάποιον τρόπο πετύχει να μην αμφισβητείται έντονα η παραμονή της στην ΕΕ και στην ευρωζώνη, καλείται να διαμορφώσει ένα νέο εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο με το οποίο η οικονομία της θα γίνει ανταγωνιστική, εξωστρεφής.
Στο πλαίσιο αυτού του αναπτυξιακού σχεδίου δύο είναι οι επιλογές:
Από τη μια, να ακολουθήσει το σημερινό μοντέλο ανάπτυξης που χαρακτηρίζεται, εκτός των άλλων, από την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, με τις όλο και αυξανόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την υπερεκμετάλλευση και κατασπατάληση των φυσικών πόρων. Ένα μοντέλο ανάπτυξης που στόχο έχει το βραχυπρόθεσμο κέρδος και που θέτει σε κίνδυνο την επιβίωση τη δική μας, υπονομεύει το μέλλον των παιδιών μας και όλου του πλανήτη.
Από την άλλη, έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που θα βασίζεται στη σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, στην όλο και μεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην προσεκτική διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών μας πόρων. Αυτό θα εξασφαλίσει μια αποδοτική και βιώσιμη ανάπτυξη, αντάξια του 21ου αιώνα, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα συμβάλει αποφασιστικά στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας και της ζωής των επόμενων γενιών.
Το ζητούμενο λοιπόν είναι ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο που θα βασίζεται σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, θα επικεντρώνεται σε βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες και θα παράγει νέες πράσινες θέσεις εργασίας. Για την υλοποίηση ενός τέτοιου μοντέλου χρειάζεται η χρηματοδότηση της έρευνας και της ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών από πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρήσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν, ανάμεσα στα άλλα, σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις, όπως η ανεργία, η γήρανση του πληθυσμού, η εξάντληση ενεργειακών πόρων, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Βρισκόμαστε στην κρίσιμη στιγμή. Τώρα θα κριθεί ποιον από τους δύο δρόμους θα ακολουθήσει η χώρα μας και οι συνέπειες σε κάθε περίπτωση θα είναι πολύ σημαντικές για πολλά χρόνια. Από τη μια είναι η παρακμή και η περιθωριοποίηση της χώρας μας και των ανθρώπων της. Από την άλλη υπάρχει η ελπίδα για την αναγέννηση της χώρας μας. Για μια βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία.
Θα ήθελα το Ποτάμι να οδηγήσει τη χώρα στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, με συνέπειες εξαιρετικά σημαντικές όχι μόνο για εμάς αλλά και για τις επόμενες γενιές.

διαβάστε επίσης