23 Ιουνίου, 2014

Έκτακτος φόρος σε όσους είχαν αξιώματα από το 1974

Πρέπει να εφαρμόσουμε όλα τα μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής, τα οποία έχουν αποφασιστεί με τρόπο αποτελεσματικό και δίκαιο. Καθιστώντας, ταυτόχρονα, σαφές ότι δεν πρόκειται να προβούμε σε νέα φορολόγηση των Ελλήνων πολιτών, με εξαίρεση όσους διατέλεσαν από το '74 και μετά υπουργοί, βουλευτές, κρατικοί αξιωματούχοι, διορισμένοι ή αιρετοί, είτε στο κεντρικό κράτος, είτε στην αυτοδιοίκηση και οι οποίοι αποδεδειγμένα, από ένα σημείο και μετά που απέκτησαν τις θέσεις αυτές ευθύνης, βρέθηκαν, με όχι παράνομους τρόπους, με μια σημαντική υπεραξία, είτε στις καταθέσεις , είτε στα ακίνητα. Σ' αυτούς πρέπει να επιβληθεί ένα είδος έκτακτης φορολόγησης.

Π.Τ

διαβάστε επίσης