21 Ιουνίου, 2014

Εκσυγχρονισμός του τρόπου διδασκαλίας στην Α' βαθμίδα εκπαίδευσης

Ελαχιστοποίηση της παραδοσιακής μορφής διδασκαλίας από έδρα και αντικατάστασή της με άλλους σύγχρονους τρόπους μετάδοσης της γνώσης και των πληροφοριών, όπως διαδραστικά μαθήματα, ομαδικές εργασίες, βιωματική γνώση και γνώση μέσω παιχνιδιού, χρήση νέων τεχνολογιών, έρευνα στο διαδίκτυο κλπ.

Βησσαρίων Παπαδόπουλος

διαβάστε επίσης