23 Ιουνίου, 2014

Εκπαιδευτική άδεια των εκπαιδευτικών

Μια δημιουργική κουλτούρα στα σχολεία εξαρτάται από την επανενεργοποίηση των δημιουργικών ικανοτήτων των δασκάλων. Η θεσμοθέτηση ετήσιας εκπαιδευτικής άδειας ανά 5ετία, για πιστοποιημένη επιμόρφωση και περαιτέρω προσωπική ανάπτυξη κι επαγγελματική εξέλιξη κάθε εκπαιδευτικού, αποτελεί ανάγκη και όχι πολυτέλεια.

Αλέξανδρος Πανταζίδης

διαβάστε επίσης