20 Σεπτεμβρίου, 2016

Έφτασε η ώρα για τολμηρές μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη

«Η δικαιοσύνη στις μέρες μας, πέρα από θεματοφύλακας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του ατόμου και εγγυητής της κοινωνικής ειρήνης και συνοχής, διεκδικεί και διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην ίδια την οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη του τόπου», επεσήμανε ο Ιάσονας Φωτήλας, βουλευτής Αχαΐας του Ποταμιού, στην τοποθέτησή του κατά την κοινή συνεδρίαση Επιτροπών της Βουλής με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο κ. Φωτήλας, τόνισε ότι παρά το εξαίρετο επιστημονικό προσωπικό, οι μεταρρυθμίσεις στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης δεν προχωρούν ιδιαίτερα, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να εξακολουθεί να κατέχει το πιο αργό δικαστικό σύστημα στην Ευρώπη. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη θέση του Ποταμιού για υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, που θα δομούνται πάνω σε τέσσερις κύριους άξονες: την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου και βασικών κωδίκων, την ενίσχυση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης αντιδικιών, την υλοποίηση ενός εθνικού σχεδίου δράσης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη και τον διοικητικό εκσυγχρονισμό του συστήματος δικαιοσύνης σε επίπεδο διοίκησης και διάρθρωσης των υπηρεσιών. Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι «η ελληνική πολιτεία καλείται να ολοκληρώσει χωρίς άλλη καθυστέρηση ένα πλέγμα τολμηρών, αλλά αναγκαίων νομοθετικών παρεμβάσεων στη δικαιοσύνη, προκειμένου να εξέλθει με βιώσιμο τρόπο από την πολύπλευρη κρίση».

Δείτε το βίντεο της ομιλίας εδώ:

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας:

Κύριε συνάδελφε Tadeus Zwiefka,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού Κοινοβουλίου,

Θέλω, καταρχάς, να σας καλωσορίσω, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ποταμιού, στη χώρα μας και στις επιτροπές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αποτελεί πεποίθησή μας, αλλά και κοινή παραδοχή, πως η δικαιοσύνη στις μέρες μας, πέρα από θεματοφύλακας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του ατόμου και εγγυητής της κοινωνικής ειρήνης και συνοχής, διεκδικεί και διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην ίδια την οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη του τόπου. Το επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον κάθε χώρας, δηλαδή, ευνοείται ανάμεσα από τη λειτουργία ενός σύγχρονου δικαιοδοτικού συστήματος σε κάθε επίπεδο, που με ταχύτητα, ευελιξία, διαφάνεια και αξιοπιστία, οδηγεί σε οριστική επίλυση των διαφορών και μείωση της αβεβαιότητας.

Στη χώρα μου το μέγεθος της αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης, δυστυχώς, παραμένει ζητούμενο. Παρά τις προσπάθειες που γίνονται, ειδικά τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα συνεχίζει να κατέχει το πιο αργό δικαστικό σύστημα στην Ευρώπη. Προσωπικό παράδειγμα, κύριε καθηγητά, πριν λίγες ημέρες πήρε τηλέφωνο τον πεθερό μου ένας δικηγόρος από την Αθήνα για να του πει έναν αριθμό λογαριασμού που θα του πιστώσουν το ποσόν για μια προσφυγή που έκανε το 1984 για μια διάταξη του Μένιου Κουτσόγιωργα.

Αντιλαμβάνεστε ότι φτάνουμε στα όρια της αρνησιδικίας, δηλαδή.
Οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν ασχολούνται κυρίως με το πώς θα αξιοποιήσουν κατά το βέλτιστο τρόπο αυτό το προσωπικό. Γιατί υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό επιστημονικό προσωπικό, που θα μπορούσε να βελτιώσει τις χρόνιες παθογένειες του συστήματος απονομής δικαιοσύνης και να εφαρμόσει εγκαίρως τις μεταρρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί στα πλαίσια της συμφωνίας με τους θεσμούς.

Εμείς στο «Ποτάμι» υποστηρίζουμε κάθε σοβαρή προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής δικαιοσύνης, με την υλοποίηση ενός συνόλου από μεταρρυθμίσεις, που θα δομούνται πάνω σε τέσσερις κύριους άξονες.

Ο πρώτος άξονας είναι η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου και βασικών κωδίκων. Εδώ εντάσσονται ρυθμίσεις που θα προβλέπουν στην εκτεταμένη για παράδειγμα, τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ώστε να εκσυγχρονιστούν οι αστικές και εμπορικές δίκες με περαιτέρω προώθηση της εξωδικαστικής επίλυσης και εξορθολογισμό της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Ακούσαμε και από τον κ. Λάππα και από τον κ. Υπουργό, διάφορα θέματα σχετικά με την εξέταση μαρτύρων.

Εγώ θα αναφερθώ σε τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που ψηφίστηκε πριν λίγους μήνες. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ενοικιαστής, μισθωτής ενός καταστήματος, ο οποίος μπορεί να έχει ξοδέψει μια περιουσία για να το ανακαινίσει, εφόσον το ακίνητο αυτό εκπλειστηριαστεί ο νέος υπερθεματιστής, ο νέος ιδιοκτήτης δηλαδή, δεν έχει καμία υποχρέωση να τηρήσει τη σύμβαση μίσθωσης, την οποία την τηρεί κανονικά ο μισθωτής σε όλους τους όρους, αλλά μπορεί να τον αποβάλει από το μίσθιο, χωρίς κανένα λόγο και χωρίς καμία αποζημίωση μέσα σε δύο μήνες. Αντιλαμβάνεστε, δηλαδή, τι μπορεί να σημαίνει αυτό και που μπορεί να καταλήξουμε.

Ο δεύτερος άξονας είναι η ενίσχυση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης σε όλο το φάσμα της ελληνικής δικαιοσύνης με διπλή στόχευση, αφενός την εγκαθίδρυση ενός νέου νομικού πολιτισμού διαπραγμάτευσης και αφετέρου την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων.

Ο τρίτος άξονας είναι η υλοποίηση ενός εθνικού σχεδίου δράσης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη, με στόχο την πλήρη ψηφιοποίηση των δικαστικών ροών και διαδικασιών, την απλοποίηση εγγράφων και δικογράφων και τη διενέργεια της δίκης χωρίς χαρτί, αυτό που λέμε «paperless trial».

Με βάση ακόμα και τις υπάρχουσες συνθήκες, θα μπορούσε για παράδειγμα, να καθιερωθεί ως υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων στα δικαστήρια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, δεδομένου ότι ο εν λόγω θεσμός εφαρμόζονται, ήδη, πιλοτικά στα συγκεκριμένα δικαστήρια και κρίνεται χρονικά ώριμη η μετάβαση στο υποχρεωτικό σύστημα.

Τέλος, ο τέταρτος άξονας είναι ο διοικητικός εκσυγχρονισμός του συστήματος δικαιοσύνης σε επίπεδο διοίκησης και διάρθρωσης των υπηρεσιών. Απαιτείται να επανεξεταστεί το καθεστώς διοίκησης και διεύθυνσης των δικαστηρίων, έτσι ώστε να ανατίθεται σε δικαστές με αυξημένα προσόντα και ειδική εκπαίδευση στη διοίκηση δομών.
Εδώ εντάσσονται και οι αλλαγές που, ήδη, προωθούνται για τη συγχώνευση των υποθηκοφυλακείων, που θα βοηθήσουν και στην ολοκλήρωση, επιτέλους, της κτηματογράφησης της χώρας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σήμερα η ελληνική πολιτεία καλείται να ολοκληρώσει χωρίς άλλη καθυστέρηση ένα πλέγμα τολμηρών, αλλά αναγκαίων νομοθετικών παρεμβάσεων στη δικαιοσύνη, προκειμένου να εξέλθει με βιώσιμο τρόπο από την πολύπλευρη κρίση.

Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει τις διεθνείς εξελίξεις στο πεδίο της δικαιοσύνης και σε αυτή την πορεία χρειαζόμαστε τη συνεργασία με τους θεσμούς της Ε.Ε.

Σας Ευχαριστώ.

Σχετικά