20 Σεπτεμβρίου, 2014

Δημήτρης Λάλας | Μηχανικός Περιβάλλοντος

Σύμβουλος για θέματα αειφορίας, ενέργειας και περιβάλλοντος. Υπηρέτησε στο Παν/μιο Αθηνών, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο ΚΑΠΕ και σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Εκπροσώπησε τη χώρα στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα για πάνω από 17 χρόνια.