23 Ιουνίου, 2014

Διδασκαλία σε μαθήματα τοπικού ενδιαφέροντος

Το αναλυτικό πρόγραμμα στην Β/βάθμια εκπαίδευση να είναι ευέλικτο και να προσαρμόζεται στις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής του Σχολείου. Για παράδειγμα, στις αγροτικές περιοχές θα πρέπει να υπάρχουν μαθήματα που σχετίζονται με την γεωργική παραγωγή (γεωπονία), στις τουριστικές περιοχές, μαθήματα τοπικής ιστορίας και γεωγραφίας, καθώς και αύξηση ωρών στη διδασκαλία ξένων γλωσσών, στις βιομηχανικές περιοχές, μαθήματα για τα παραγόμενα προϊόντα και τα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής.

Αντώνης Λίτινας

διαβάστε επίσης