23 Ιουνίου, 2014

Διδασκαλία επιχειρηματικότητας

Από τη μεριά τού Κράτους και της Εκπαιδευτικής Πολιτικής προτείνεται μεγαλύτερη κατατόπιση για την «επιχειρηματικότητα» στο σχολείο, με εισαγωγή της έννοιας στο πρόγραμμα σπουδών.

Κώστας Γκράβας

διαβάστε επίσης