1 Φεβρουαρίου, 2019

Διαφοροποίηση των ποσοστών στον Κανονισμό CEF για τις επιλέξιμες δράσεις από το Ταμείο Συνοχής

«Με προϋπολογισμό 330 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, η πολιτική συνοχής διαθέτει την επενδυτική ισχύ για να γεφυρωθούν οι διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Βασικό συστατικό αυτής της διακρατικής συνοχής είναι οι καθαρές, ασφαλείς και οικονομικά προσιτές μεταφορές και σε αυτό το πλαίσιο επικροτούμε τα υψηλά κονδύλια που προβλέφθηκαν από τον Κανονισμό για το πρόγραμμα CEF. Μάλιστα το Κοινοβούλιο καλέσαμε την Επιτροπή να αυξήσει την προτεινόμενη χρηματοδότηση στον πυλώνα των μεταφορών του νέου CEF, υποστηρίζοντας ότι ένας ανεπαρκής προϋπολογισμός θα έθετε σε κίνδυνο την ολοκλήρωση του δικτύου ΔΕΔ-Μ και θα υποτιμήσει τις ήδη πραγματοποιθείσες επενδύσεις», υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής του Ποταμιού, Μίλτος Κύρκος στη διάσκεψη που διοργάνωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνεργασία με τον Γερμανό ευρωβουλευτή και συντονιστή της Ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για τα θέματα μεταφορών, Ismail Ertug.

Στη διάσκεψη «Η πολιτική συνοχής και τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών στο προσεχές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027», συμμετείχαν η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, Κορίνα Κρέτσου και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης. Η Ευρωπαία επίτροπος, Κορίνα Κρέτσου, τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει σημαντική προτεραιότητα στις μεταφορές για το 2020 και τα επόμενα επτά χρόνια και πρόσθεσε: «θέλουμε μια ριζοσπαστική απλοποίηση των κανονισμών». Ο ευρωβουλευτής Ismail Ertug στάθηκε ιδιαίτερα στη στήριξη που πρέπει να παράσχει η Ευρώπη στους «θαλάσσιους αυτοκινητοδρόμους», τη σύνδεση, δηλαδή, της Ευρώπης με νησιωτικές χώρες, όπως η Μάλτα και η Κύπρος. O κ Ertug είχε υιοθετήσει ως συντονιστής την πρόταση να έρθει η Επιτροπή Μεταφορών στην Ελλάδα τον Μάιο 2018, ώστε τα μέλη της να στηρίξουν τη συνέχιση και ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου διευρωπαϊκών μεταφορών, τη στιγμή, που η Επιτροπή επεξεργαζόταν το νομοθετικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο για την πολιτική μεταφορών μετά το 2020. Στις διαπραγματεύσεις αυτές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει βασικό ρόλο στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης. Ο κ Ertug είναι επίσης εισηγητής για την πολύ σημαντική για την Ελλάδα έκθεση για τις ενδομεταφορές (cabotage) στο πλαίσιο του πακέτου κινητικότητας για την προστασία των Ελλήνων αυτοκινητιστών Η έκθεση θέτει όρια στις ενδομεταφορές και λειτουργεί ως αντικίνητρο για την μετεγκατάσταση των μεταφορικών εταιρειών σε χώρες με χαμηλό εργατικό κόστος, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, όπου αυτοκινητιστές μεταφέρουν την έδρα των επιχειρήσεών τους στην γειτονική Βουλγαρία διατηρώντας όμως την μεταφορική τους δραστηριότητα εντός της Ελλάδος καταστρατηγώντας τις διατάξεις των ενδομεταφορών.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης ανέφερε στην ομιλία του: «Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών θα πρέπει να ολοκληρωθούν δημιουργώντας ένα νέο ευρωπαϊκό αφήγημα παραγωγικής ανασυγκρότησης, βιώσιμης επενδυτικής πολιτικής, ανάκτησης του ανθρώπινου κεφαλαίου, προστασίας του περιβάλλοντος και διασφάλισης των θέσεων εργασίας. Αυτή είναι η δική μας πρόταση για την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ευρώπη», τόνισε ο υπουργός Υποδομών. Επίσης, ο υπουργός Υποδομών υπογράμμισε ότι η κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών ανοίγει νέους δρόμους για τα Βαλκάνια και τη συνεργασία των χωρών της περιοχής. Πολύ σημαντικό έργο για την περιοχή, ανέφερε ο κ. Σπίρτζης, είναι η υλοποίηση του δακτυλίου συνδυασμένων μεταφορών που θα συνδέει τα λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας, της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης με τα λιμάνια της Βουλγαρίας στον Εύξεινο πόντο, αλλά και της Ρουμανίας, καθώς επίσης και η ανάπτυξη των ποταμιαίων μεταφορών που θα συνδυαστεί με την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού και οδικού δικτύου μεταξύ Θεσσαλονίκης, Σκοπίων και Βελιγραδίου.

O ευρωβουλευτής Μίλτος Κύρκος δήλωσε: «Όπως μας είπε η Επίτροπος σήμερα, για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή πρότεινε τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής για τη συνοχή, η οποία αποτελεί τη βασική επενδυτική πολιτική της ΕΕ και μία από τις πλέον απτές εκφράσεις της αλληλεγγύης. Η οικονομία της ΕΕ ανακάμπτει, αλλά απαιτούνται πρόσθετες επενδύσεις για να συγκλίνουν οι διαφορές μεταξύ και εντός των κρατών μελών. Στο πλαίσιο αυτό μαζί με άλλα περιφερειακά κράτη μέλη έχουμε κάνουμε τροπολογίες, ώστε η σύνδεση των απομακρυσμένων και απομονωμένων περιοχών τους να αντικατοπτρίζεται σε μεγαλύτερη έκταση στις εκθέσεις του Κοινοβουλίου. Βασικός στόχος μας είναι και οι θαλάσσιες μεταφορές να έχουν ισότιμη ένταξη (και χρηματοδότηση) στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα. Για την Ελλάδα κρίσιμος παραμένει, ο τρόπος με τον οποίο θα διατεθούν τα κονδύλια αυτά και ιδιαίτερα τα προερχόμενα από το Ταμείο Συνοχής, τα οποία προορίζονται για τα κράτη-μέλη του Ταμείου Συνοχής. Το θέμα τέθηκε τόσο σε επίπεδο Συμβουλίου, όσο και από πλευράς ΕΚ: μαζί με κράτη μέλη του Ταμείου Συνοχής καταθέσαμε τροπολογίες στον Κανονισμό CEF για τη διαφοροποίηση των ποσοστών για τις επιλέξιμες δράσεις ως προς τα κονδύλια που προέρχονται από το φάκελο του Ταμείου Συνοχής.»
Η ρουμανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ελπίζουν να καταλήξουν σε μερική διοργανική συμφωνία για το CEF για την περίοδο 2021-2027 έως τον Μάρτιο. Δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με το πλήρες κείμενο, δεδομένου ότι το τμήμα του προϋπολογισμού δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί λόγω των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020. Ο επόμενος πολιτικός τριμερής διάλογος θα διεξαχθεί στις 19 Φεβρουαρίου.

Δείτε φωτογραφίες:

Δείτε το βίντεο:

* Ο Μίλτος Κύρκος είναι ευρωβουλευτής

διαβάστε επίσης