21 Ιουνίου, 2014

Διαφάνεια στη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών

Η κακοδιαχείριση και διαφθορά που απαντάται στη λειτουργία των κοινωφελών ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων αποτελεί ισχυρό αντικίνητρο για τους πολίτες που επιθυμούν να διαθέσουν μέρος της περιουσίας τους για την ενίσχυσή τους. Προτείνεται η χρήση ειδικού λογισμικού συστήματος, που έχει υιοθετηθεί στο εξωτερικό για τον έλεγχο και τη διαφάνεια στην λειτουργία τους.

Αργυρώ Βούλγαρη

διαβάστε επίσης