11 Μαρτίου, 2016

Σωτήριος Κουπίδης

Γεννήθηκε το 1975 στη Βέροια. Είναι γιoς του Κουπίδη Αβραάμ από την Πατρίδα Ημαθίας και της Σκουρτοπούλου Χρυσάνθης από την Κουλούρα Ημαθίας. Σπούδασε Ιατρική στο Α.Π.Θ. Κατόπιν κατατάχθηκε στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας. Το μεταπτυχιακό του είναι στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και είναι Διδάκτορας της Ιατρικής του Ε.Κ.Π.Α. Είναι γιατρός Εργασίας με τρίμηνη άσκηση στην Κλινική Ιατρικής Εργασίας Selikoff Center στο Mount Sinai Medical School της Νέας Υόρκης των Η.Π.Α. Εργάστηκε ως εμπειρογνώμονας σε πρόγραμμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στο πεδίο της προώθησης των μεταρρυθμίσεων στην Υγεία. Διδάσκει Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Πολιτικές Υγείας και Δημόσια Υγεία. Διετέλεσε πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρίας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.) της μεγαλύτερης Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης φοιτητών Ιατρικής. Δραστηριοποιείται στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας & Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, μέσω των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.), φορέων που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης για άτομα με ψυχικές παθήσεις. Διετέλεσε αναπληρωτής Διοικητής στο Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων, Διοικητής του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κέρκυρας και αναπληρωτής Διοικητής του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου «Δρομοκαΐτειο». Έχει βραβευτεί τέσσερις φορές με βραβεία σημαντικότερων διοικητικών παρεμβάσεων για θέματα σχετικά με τη βελτίωση λειτουργίας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στα νοσοκομεία που εργάστηκε.

διαβάστε επίσης