12 Μαρτίου, 2016

Παντελής Οικονόμου

Είναι Διδάκτωρ πυρηνικής φυσικής στο πανεπιστήμιο της Βιέννης.
Έχει διατελέσει επί δέκα χρόνια ερευνητής στα πυρηνικά κέντρα Αυστρίας ( Prater) και Ελλάδας (Δημόκριτος).
Πρώην ανώτερο στέλεχος του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (Βιέννη) με τριάντα χρόνια υπηρεσία σαν επιθεωρητής μη-διασποράς πυρηνικών όπλων και εμπειρογνώμονας στην αντιμετώπιση πυρηνικής τρομοκρατίας.
Εργάστηκε σε πενήντα χώρες και συνεργάστηκε με αντιπροσώπους πλέον των εκατό κρατών.
Είναι επιστημονικός σύμβουλος για πυρηνικά θέματα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπίας στους Διεθνείς Οργανισμούς της Βιέννης.

διαβάστε επίσης