11 Μαρτίου, 2016

Νικήτας Κωνσταντινίδης

Είναι Λέκτορας Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας στο Τμήμα Πολιτικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Cambridge καθώς και μέλος του Κολλεγίου Hughes Hall. Πριν το Cambridge, διετέλεσε Λέκτορας (Fellow) στις Πολιτικές Επιστήμες και τη Δημόσια Πολιτική στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του London School of Economics and Political Science καθώς και μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Institut Barcelona d' Estudis Internacionals (IBEI) της Βαρκελώνης. Έλαβε το διδακτορικό του από τη Σχολή Δημόσιας Πολιτικής Woodrow Wilson School του Πανεπιστημίου Princeton κι έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στη Σχολή Διακυβέρνησης John F. Kennedy School of Government του Πανεπιστημίου Harvard. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στους κλάδους της συγκριτικής και διεθνούς πολιτικής οικονομίας, της εφαρμοσμένης θεωρίας παιγνίων, της περιφερειακής ενοποίησης και της πολιτικής οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ άλλων, ασχολείται με τη θεωρητική ανάλυση των Ευρωπαϊκών και διεθνών μηχανισμών διάσωσης, τη σχέση μεταξύ εγχώριας δημοκρατίας και νομισματικής ενοποίησης, καθώς και αυτή μεταξύ περιφερειακής ενοποίησης και ιδεολογικής πόλωσης των εθνικών πολιτικών συστημάτων. Τέλος, συμμετέχει ενεργά στο Ελληνικό Φόρουμ Δημόσιας Πολιτικής, μια ακαδημαϊκή πρωτοβουλία η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής και στην προώθηση ενός ευρύτερου πλαισίου διαλόγου και προβληματισμού για το μέλλον της χώρας σε ένα υφεσιακό και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον αλληλεξάρτησης.

διαβάστε επίσης