11 Μαρτίου, 2016

Λάζαρος Γυμνόπουλος

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1975. Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού (MSc) στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας από το 2001. Από το 2002 απασχολείται ως ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός, συμμετέχοντας σε δεκάδες έργα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας στους τομείς ασφάλειας πληροφοριών, δικτύων και κρίσιμων υποδομών. Τα τελευταία έξι χρόνια εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ενώ στο παρελθόν έχει εργασθεί ως υπεύθυνος Συμμόρφωσης και Ποιότητας στην ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε., τον μεγαλύτερο πάροχο υπηρεσιών ψηφιακής υπογραφής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

διαβάστε επίσης