7 Ιουνίου, 2016

Κωνσταντίνος Τσακίρης

Γεννήθηκε στη Κωνσταντινούπολη και μεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος–Ηλεκτρονικός Μηχανικός, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Manchester (U.M.I.S.T) Αγγλίας. Κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών του ιδίου Πανεπιστημίου (Dipl. Eng. & M.Sc.). Από το 1983 εργάζεται στην ΕΡΤ ως Διπλωματούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός και διετέλεσε δυο φορές Γενικός της Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών την περίοδο 1999-2005 και το 2013. Με την ιδιότητά του αυτή είχε συμμετοχή στην Οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων 2000 του SYDNEY Αυστραλίας , ως μέλος Ειδικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (1998-1999), που συμμετείχε σε αποστολή για τη σχεδίαση του Κέντρου Παραγωγής Ραδιοτηλεοπτικού Σήματος (IBC) του Sydney Αυστραλίας το 1999, με αποτέλεσμα την απόκτηση μεγάλης σχετικής εμπειρίας. Εμπειρία και γνώση που χρησιμοποιήθηκαν αργότερα για την άψογη από κάθε πλευράς τεχνικής οργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 στην Ελλάδα, εκ μέρους της ΕΡΤ. Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ( Τ.Ε.Ε. ) και επί πολλά χρόνια Μέλος Ειδικών Επιστημονικών Επιτροπών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Εξεταστής στις επιτροπές του ΤΕΕ για τη χορήγηση άσκησης επαγγελματικού δικαιώματος σε Διπλωματούχους Μηχανικούς καθώς και επί 18 χρόνια Καθηγητής σε ΙΕΚ, με μεγάλη διδακτική εμπειρία στον τομέα των ΜΜΕ .

διαβάστε επίσης