12 Μαρτίου, 2016

Ιάκωβος Παλαιολόγος

Γεννήθηκε στην Άνω Σύρο Κυκλάδων. Ζει στο Μεσολόγγι και είναι έγγαμος, με 4 τέκνα.
Είναι συνταξιούχος εκπαιδευτικός με 35ετία. Υπήρξε Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας (2007-2014).
Είναι κάτοχος Master στις Επιστήμες της Αγωγής (Πανεπιστήμιο Πατρών), πτυχίου Τμήματος Γαλλικών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Αθηνών), πτυχίου Τμήματος Φ.Π.Ψ. (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), πιστοποιητικού Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης E.Α.Π. και πιστοποίησης στις ΤΠΕ.
Έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια: 5μηνο Σεμινάριο Σ.Ε.Π. (Τ.Ε.Ι. Αθήνας), Πειραματικό Μ.Π.Σ.: «Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες» (Φιλοσοφική Σχολής Ιωαννίνων), Πρόγραμμα Σπουδών στο Anglia Polytechnic University: «An introduction to Secondary schooling. Contemporary Issues and Practices» (Brentwood Αγγλίας), Προγραμμάτων Κινητικότητας (Κent Αγγλίας), Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ/ARION: «Ο Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και η αξιολόγησή του» (Lyon Γαλλίας), Διακρατικό πρόγραμμα: « Επάγγελμα και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικού» (Ludwigsbourg Γερμανίας), Πρόγραμμα Εθνικής Σχολής Διοίκησης Γαλλίας (ENA): «Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Αξιολόγηση Δημόσιων Πολιτικών» (Παρίσι) καθώς και σεμινάρια Π.Ε.Κ. Πατρών και Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για διάφορα θέματα.
Μιλά γαλλικά και αγγλικά.
Έχει διδάξει στο Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, ΠΕΚ Πατρών, ΠΕΚ Τρίπολης.
Υπήρξε συντονιστής-Υπεύθυνος Σ.Ε.Π., Προϊστάμενος Τ.Ε.Θ. Δ/νσης Δ.Ε., Υποδιευθυντής και Διευθυντής Γυμνασίου, Προϊστάμενος Γραφείου Δ.Ε., Διευθυντής Δ/θμιας Εκπαίδευσης. Και μέλος Δ.Σ. ΚΥΣΔΕ, ΥΣΕΕΠ, ΑΠΥΣΔΕ, ΠΥΣΔΕ, ΠΥΣΔΙΠ.
Έχει οργανώσει, παρακολουθήσει πλήθος συνεδρίων, σεμιναρίων και ημερίδων, Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπ/σης, Αγωγής Υγείας, Αγωγής Καταναλωτή, Αγωγής Σταδιοδρομίας, Κινητικότητας και μαθητικών θεατρικών παραστάσεων.
Έχει ακόμη συνδικαλιστική δράση ως μέλος Δ.Σ.-Ε.Σ. Α΄ ΕΛΜΕ Αιτωλ/νίας.

διαβάστε επίσης