12 Μαρτίου, 2016

Γεώργιος Σπανοβασίλης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1983.
Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα από το 2007 ως Υπεύθυνος Εμπορικής Διεύθυνσης & Οικονομικής διαχείρισης.
Έχει σημαντική εμπειρία στο εμπορικό αντικείμενο, την οικονομική και λογιστική διαχείριση.

διαβάστε επίσης