18 Μαρτίου, 2016

Αθανάσιος Νίκου

Γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 1971 και μεγάλωσε στις γειτονιές του Πειραιά.
Το 1993 περάτωσε τις βασικές σπουδές του στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, ενώ το 1999 ολοκλήρωσε με επιτυχία την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, με ειδίκευση στο Ανθρώπινο Δυναμικό.
Το 2007 πιστοποιήθηκε από το Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας ως εκπαιδευτής ενηλίκων, ενώ είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού & του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Η εργασιακή του εμπειρία χωρίζεται σε δύο βασικούς άξονες, τον επαγγελματικό και τον διδακτικό.
Για δέκα έτη απασχολήθηκε ως διευθυντικό στέλεχος Ανθρωπίνου Δυναμικού σε ελληνικούς & ξένους πολυεθνικούς ομίλους ενώ για πέντε χρόνια εργάσθηκε ως Διευθυντής Κατάρτισης σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2. Από το 2011 είναι ελεύθερος επαγγελματίας, σύμβουλος επιχειρήσεων, με αντικείμενο την σύνταξη, υποβολή και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Έχει εργασθεί επίσης ως εκπαιδευτής ενηλίκων, σε Ι.Ε.Κ., κολλέγια, Κ.Ε.Κ.
Παράλληλα έχει αναπτύξει συγγραφικό έργο, εκδίδοντας ένα βιβλίο το 2000 με τίτλο «Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών στο χώρο του Λιανικού Εμπορίου» (εκδόσεις Γκιούρδα) και προετοιμάζοντας το δεύτερο με τίτλο «Λιανικό Εμπόριο» το οποίο θα εκδοθεί από τη BEE GROUP.

διαβάστε επίσης