11 Μαρτίου, 2016

Aθανάσιος Γαλάνης

Γεννήθηκε το 1983 στη Λάρισα. Ολοκλήρωσε τη μέση εκπαίδευση το 2001 και στη συνέχεια φοίτησε στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΠΘ από όπου αποφοίτησε το 2006. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση των Συστημάτων Μεταφορών» του ΑΠΘ με τιμητικό τίτλο (2007). Ακολούθως, εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΠΘ την οποία ολοκλήρωσε με βαθμό «άριστα» το 2011. Γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και τουρκικά. Υπηρέτησε τη θητεία του στον Ελληνικό Στρατό στο μηχανικό σώμα, ολοκληρώνοντάς τη το 2012 με τον τίτλο του «Υποδεκανέα». Δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο αντικείμενο του Πολιτικού Μηχανικού και ασχολείται με ερευνητικά προγράμματα στα αντικείμενα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, οδοποιίας και οδικής ασφάλειας από το 2007. Είναι Διδάσκων στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΠΘ και Πολιτικός Εμπειρογνώμονας Οδικών Μεταφορών του ΝΑΤΟ από το 2012. Έχει ασχοληθεί με τον αθλητισμό και τη ζωγραφική, και είναι εθελοντής αιμοδότης και δότης μυελού των οστών.

διαβάστε επίσης