15 Μαρτίου, 2016

Αργυρώ Βούλγαρη

Γεννήθηκε στην Αθήνα.
Σπούδασε ψυχολογία στο Παρίσι στο Πανεπιστήμιο Paris 7 Jussieu, έκανε τις διδακτορικές της σπουδές στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και τις μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins Η.Π.Α.
Έχει εργασθεί στον ιδιωτικό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και παράλληλα διατηρούσε επί εικοσαετία ιδιωτικό γραφείο ψυχολόγου.
Τα τελευταία περίπου έντεκα χρόνια εργάζεται ως Επιστημονική Υποδιευθύντρια και πρόσφατα ως Διευθύντρια Αποκαταστασιακών Δομών στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών.
Επίσης το 2011 εντάχθηκε στη συμβουλευτική ομάδα, με την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ., της εταιρείας Συμβούλων Επιλογής και Αξιολόγησης Ανωτέρων και Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών AIMS-International Hellas Α.Ε.
Το επιστημονικό της έργο περιλαμβάνει πάνω από 65 ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σεμινάρια και ομιλίες σε νοσοκομεία, δήμους, μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων κ.α. Υπήρξε μέλος οργανωτικών και επιστημονικών επιτροπών σε Συνέδρια και Ημερίδες καθώς και σε Τομεακές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας.
Είναι μέλος επιστημονικών εταιριών και σωματείων.
Έχει άριστη γνώση της γαλλικής και αγγλικής γλώσσας.
Είναι μέλος του Κεντρικού Τομέα του Ποταμιού από τον Μάιο του 2014.

διαβάστε επίσης