Βασίλης Σωτηρόπουλος

Δικηγόρος & ακτιβιστής

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ασκεί ενεργά τη δικηγορία και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Υπήρξε Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης στον Δήμο Αθηναίων, Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης στην Περιφέρεια Αττικής. Συνήγορος κινημάτων πολιτών, ανάμεσα στα οποία και η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδας.