Μάρω Κακαβέλα

Μηχανολόγος Μηχανικός

Σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός στο Πολυτεχνείο της Πάτρας. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα εργοταξιάρχης σε έργο Φυσικού Αερίου στην Ευρώπη. Δραστηριοποιείται στον κλάδο τα τελευταία 30 χρόνια, έχοντας περάσει από μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες.