Μαργαρίτα Γερούκη

Εκπαιδευτικός

Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας, Δρ. του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι, τέως σχολική σύμβουλος και μητέρα μιας πολυπολιτισμικής οικογένειας. Μοιράζει τη ζωή της ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Φινλανδία. Νιώθει την Ευρώπη σπίτι της!