Γιώργος Κορκόβελος

Στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Οικονομολόγος με σπουδές στην Αθήνα, μεταπτυχιακά στο Paris I και διδακτορικό σε θέματα οικονομικής ανάπτυξης και βιομηχανικής πολιτικής. Εργάζεται απο το 1989 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εχει ασχοληθεί με πολιτικές σχετικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την κοινωνική συνοχή, την διακυβέρνηση της ευρωζώνης και τα ευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας. Συντονίζει στις Βρυξέλλες την «Ομάδα για την προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα»