20 Ιουνίου, 2014

Αξιοποίηση κρατικών κεφαλαίων με στόχο έσοδα

Το κράτος, αντί να φτιάχνει κρατικούς πελατειακούς οργανισμούς ελπίζοντας να ανταγωνιστεί τον ιδιωτικό τομέα, να προσπαθήσει μέσα από τη συμμετοχή του σε Funds, όπου Ιδιώτες Διαχειριστές με αποκλειστική αυτοτέλεια στο ποιες και πόσες επενδύσεις θα κάνουν, ενισχύουν καινοτόμες επιχειρήσεις με κύριο στόχο το κέρδος, τόσο για να διασπείρει το ρίσκο επενδύσεων του, αλλά και για να προσβλέπει σε μια υπεραξία που μπορεί να δημιουργηθεί την επόμενη μέρα αυτών των επιχειρήσεων που θα λάβουν χρηματοδότηση από fund

Αντώνης Μαρκόπουλος

διαβάστε επίσης