23 Ιουνίου, 2014

Ασυμβίβαστο για τις τρεις εξουσίες

Καθιέρωση αυστηρού ασυμβίβαστου, μεταξύ των τριών εξουσιών (νομοθετικής , εκτελεστικής, δικαστικής), για να υπάρχει ουσιαστικός δημοκρατικός έλεγχος , σε όλους τους φορείς δημόσιας εξουσίας.

Κώστας Ιωακειμίδης

διαβάστε επίσης