3 Απριλίου, 2018

Ασφαλές πόσιμο νερό

Το δικαίωμα για πρόσβαση σε καθαρό, ασφαλές πόσιμο νερό αποτελεί βασική αρχή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος εγκρίθηκε ομόφωνα από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στη σύνοδο κορυφής του Γκέτεμποργκ.
Οι νέοι κανόνες απαιτούν από τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν την πρόσβαση σε πόσιμο νερό για όλους τους πολίτες, ιδίως για τις ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες. Αυτό σημαίνει εγκαταστάσεις για πρόσβαση σε πόσιμο νερό σε δημόσιους χώρους, εκστρατείες ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με την ποιότητα του τοπικού νερού και ενθάρρυνση των διοικήσεων και των δημόσιων κτιρίων να παρέχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού Γιώργος Αμυράς με ερώτησή του στη Βουλή προς τους υπουργούς Υποδομών Χρήστο Σπίρτζη και Περιβάλλοντος Γιώργο Σταθάκη ζητά να μάθει εάν η ελληνική κυβέρνηση θα εναρμονιστεί με τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες δεδομένου ότι προορίζει για ιδιωτικοποίηση τις εταιρείες ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, αν προ της πώλησής τους προβλέπεται δαπάνη για αναβάθμιση του δικτύου τους, καθώς και αν υπάρχει σχετικός σχεδιασμός προς αυτόν το σκοπό, ιδίως μετά τα προβλήματα των τελευταίων ημερών που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης με τη μη πρόσβασή τους σε ασφαλές πόσιμο νερό.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


ΘΕΜΑ: Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκρίνει του δικαιώματος για πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες καλής ποιότητας, όπως είναι η ύδρευση, καθώς αποτελεί μία από τις αρχές που διέπουν τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος εγκρίθηκε ομόφωνα από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στη σύνοδο κορυφής του Γκέτεμποργκ. Οι νέοι κανόνες απαιτούν από τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν την πρόσβαση σε πόσιμο νερό για όλους τους πολίτες, ιδίως για τις ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες. Αυτό σημαίνει εγκαταστάσεις για πρόσβαση σε πόσιμο νερό σε δημόσιους χώρους, εκστρατείες ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με την ποιότητα του τοπικού νερού και ενθάρρυνση των διοικήσεων και των δημόσιων κτιρίων να παρέχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό.
Η νομοθετική πρόταση αποσκοπεί στην κατοχύρωση του δικαιώματος αυτού και, ως εκ τούτου, ανταποκρίνεται στην πρώτη επιτυχή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών με τίτλο «Right2Water» (Δικαίωμα στο νερό) η οποία συγκέντρωσε 1,6 εκατομμύρια υπογραφές για την υποστήριξη της βελτίωσης της πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό για όλους τους Ευρωπαίους.
Η προσέγγιση αυτή αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων για τη μείωση της άσκοπης χρήσης πλαστικών υλικών και τον περιορισμό του αποτυπώματος άνθρακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθώς και στην επίτευξη
των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Με την πρόταση αυτή διευκολύνεται η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, καθώς τα κράτη μέλη θα διαχειρίζονται το πόσιμο νερό με αποδοτικό τρόπο από πλευράς πόρων. Το αποτέλεσμα θα είναι να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και οι άσκοπες απώλειες νερού. Στόχος είναι να στραφούν οι καταναλωτές σε πιο βιώσιμες επιλογές, όπως είναι για παράδειγμα η χρήση του νερού της βρύσης. Επομένως, η εν λόγω πρόταση θα συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.
Οι κανόνες που προτείνει να επικαιροποιήσει σήμερα η Επιτροπή θα βελτιώσουν την ποιότητα και την ασφάλεια του νερού χάρη στην προσθήκη νέων και αναδυόμενων ουσιών στον κατάλογο των κριτηρίων για τον προσδιορισμό της ποιότητας του νερού (όπως η Legionella και τα χλωρικά άλατα). Οι προσθήκες αυτές λαμβάνουν υπόψη τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις και τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:
1. Σκοπεύετε να ακολουθήσετε μια πολιτική που θα κινείται στους πυλώνες της πολιτικής της ΕΕ, ώστε:
-Να εξασφαλίζεται ότι η ποιότητα του πόσιμου νερού ρυθμίζεται από πρότυπα βασισμένα σε πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία.
-Να διασφαλίζεται η αποδοτική και αποτελεσματική παρακολούθηση, αξιολόγηση και επιβολή της νομοθεσίας όσον
αφορά την ποιότητα του πόσιμου νερού.
-Να παρέχεται στους καταναλωτές επαρκής, κατάλληλη και έγκαιρη ενημέρωση.

2. Υπάρχει πρόβλεψη και σχεδιασμός για την αναβάθμιση του δικτύου σε ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, ιδίως μετά τα προβλήματα των τελευταίων ημερών που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης με τη μη πρόσβασή τους σε
ασφαλές πόσιμο νερό; Παροτρύνετε τη χρηματοδότησή τους προς αυτόν τον σκοπό;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Αμυράς, Β’ Αθήνας

Σχετικά