28 Μαΐου, 2015

Ας σταματήσουμε να μένουμε στα λόγια. Πράξεις τώρα για τον κινηματογράφο

Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κατέθεσε ο Βουλευτής του Ποταμιού Νίκος Ορφανός (Β’ Πειραιά) σχετικά με τη δημιουργία των Διευθύνσεων Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Hellenic Film Commission).

Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κατέθεσε ο Βουλευτής του Ποταμιού Νίκος Ορφανός (Β’ Πειραιά) σχετικά με τη δημιουργία των Διευθύνσεων Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Hellenic Film Commission).

Τη στιγμή που ο νόμος 3905/10 για τον κινηματογράφο προβλέπει τη δημιουργία των εν λόγω διευθύνσεων, καμία ουσιαστική ενέργεια δεν έχει γίνει προκειμένου ν’ αξιοποιηθούν οι δυνατότητες του.

Το Ποτάμι υποστηρίζει πως η Ελλάδα όχι μόνο χρειάζεται μια ισχυρή Διεύθυνση Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Hellenic Film Commission), αλλά παράλληλα πρέπει άμεσα ν’ αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες που δίνονται προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει πως πρόκειται για ένα ισχυρό εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης μέσω του τουρισμού και του πολιτισμού.

Μέχρι σήμερα όλες οι κυβερνήσεις και οι εκάστοτε Υπουργοί Πολιτισμού ανακοινώνουν δράσεις και κίνητρα για την προσέλκυση ξένων κινηματογραφικών παραγωγών στην πράξη όμως αποδεικνύεται πως πρόκειται για λόγια χωρίς κανένα περιεχόμενο. Ο Νίκος Ξυδάκης, αναπληρωτής Υπουργός, ακολουθώντας την ίδια παράδοση, δηλώνει πως θα αξιοποιήσει το υπάρχον νομικό πλαίσιο για την ενίσχυση του κινηματογράφου, αλλά και αυτός δεν προσδιορίζει το χρόνο και τον τρόπο. Με τη θερινή περίοδο να είναι είναι προ των πυλών, τα αρμόδια Υπουργεία αφήνουν να λιμνάζει το ζήτημα της προσέλκυσης ξένων παραγωγών την ίδια στιγμή που οι χώρες που ανταγωνίζονται την Ελλάδα έχουν ήδη λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς: Τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Διεύθυνση Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Hellenic Film Commission)

Στο νόμο 3905 του 2010 και συγκεκριμένα στα άρθρα 15 και 28 με τα οποία περιγράφεται η εσωτερική διάρθρωση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (Ε.Κ.Κ.) και του φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, προβλέπεται η δημιουργία δύο Διευθύνσεων Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Hellenic Film Commission), ενώ στα άρθρα 17 και 30 του ίδιου νόμου περιγράφονται με σαφήνεια οι αρμοδιότητες και ο σκοπός των εν λόγω διευθύνσεων.

Από το 2010 μέχρι σήμερα, οι δυνατότητες που δίνει ο νόμος 3905 προς την κατεύθυνση δημιουργίας μιας ισχυρής Διεύθυνσης Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών δεν έχουν αξιοποιηθεί με αποτέλεσμα ο νόμος επί της ουσίας να είναι σε αδράνεια . Την ίδια στιγμή όλες οι χώρες, που προσδοκούν κέρδη ή θέσεις εργασίας από τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό, διαθέτουν ισχυρούς οργανισμούς film commission με οργανωμένο θεσμικό πλαίσιο προσέλκυσης ξένων παραγωγών, καθώς η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει πως πρόκειται για ένα ισχυρό εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης μέσω του τουρισμού και του πολιτισμού της μεταφοράς συναλλάγματος, της τεχνογνωσίας και της διακίνησης ανθρώπινου δυναμικού.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού με συνεντεύξεις στον τύπο παραδέχεται τόσο τη μη αξιοποίηση του νόμου όσο και την αναγκαιότητα δημιουργίας ισχυρής Διεύθυνσης Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών. Παρ’ όλα αυτά, ενώ έχουν περάσει δύο και πλέον μήνες από τον διορισμό των νέων διοικητικών συμβουλίων στο Ε.Κ.Κ. και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης καμία πρόοδος δεν έχει σημειωθεί στο θέμα της οργάνωσης και συγκρότησης των Διευθύνσεων Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Hellenic Film Commission).

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο Υπουργός:

1. Σχεδιάζετε πράγματι να προχωρήσετε στη δημιουργία των Διευθύνσεων Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών; Αν ναι, μέσα σε ποιο χρονοδιάγραμμα;

2. Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που έχετε αναλάβει προς την κατεύθυνση προσέλκυσης ξένων κινηματογραφικών παραγωγών στη χώρα μας; Υπάρχει συνεργασία, και αν ναι, σε ποιο επίπεδο, με την Αναπληρώτρια Υπουργό Τουρισμού;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Νικόλαος Ορφανός – Β’ Πειραιά

28 Μαΐου 2015