21 Ιουνίου, 2014

Αποκρατικοποιήσεις στο σύνολο ή μέρος δημοσίων οργανισμών, που η υπάρχουσα κατάσταση δεν είναι καλή

Ακομμάτιστες διοικήσεις με προκήρυξη ανοικτών διαγωνισμών. Είναι απαραίτητη η θεσμοθέτηση μιας ανοικτής διαφανούς διαδικασίας πρόσληψης Εξειδικευμένων Ομάδων Διαχειριστών. Το πρότυπο του ενός διοικητή δεν πρόκειται να λειτουργήσει, καθώς χρειάζονται ταυτόχρονες δράσεις σε όλα τα επίπεδα. Οι προκηρύξεις να γίνουν με τέτοιο τρόπο, που να τις καθιστά ελκυστικές σε μεγάλες εξειδικευμένες εταιρείες.

Κώστας Μπαργιώτας

διαβάστε επίσης