5 Μαρτίου, 2015

Αντώνης Τριφύλλης | Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ, πρώην στέλεχος της Ε.Ε.

Μηχανολόγος- Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ, πρώην στέλεχος της Ε.Ε, και εργάστηκε στο υπουργείο Βιομηχανίας, ενώ διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος του ΕΛΟΤ, διευθυντής προσωπικού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διευθυντής του Γραφείου Επιτρόπου της Κομισιόν, διευθυντής σχέσεων με τον πολίτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χρημάτισε παράλληλα μέλος στα Δ.Σ. του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών, της «Εκδοτικής-ΔΟΛ» και του «Τριφυλλείου Ιδρύματος Κυθήρων». Σήμερα, είναι μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της «διαΝΕΟσις» και αρθρογραφεί.

TriffylisAnt