22 Ιουνίου, 2014

Αναθεώρηση πλαισίου λειτουργίας συνδικαλιστικών φορέων

Η συμμετοχή σε συνδικαλιστικούς φορείς δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική, και τα συνδικάτα δεν θα πρέπει να συνδέονται με συγκεκριμένα κόμματα. Οι εκπρόσωποι θα εκλέγονται από ενιαία λίστα υποψηφίων. Όλα τα συνδικάτα θα πρέπει να δημοσιοποιούν τα στοιχεία τους (οικονομικά στοιχεία, αριθμός μελών, κλπ), ενώ οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι δεν θα απαλλάσσονται από τα καθήκοντα εργασίας τους, ούτε θα χαίρουν ειδικών προνομίων και ασυλιών.

Αναστασία Λιγδάκη

διαβάστε επίσης