23 Ιουνίου, 2014

Άμεση δημοκρατία μέσω ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Να προσδοκούμε και να προτείνουμε σαν μοντέλο διακυβέρνησης της πολιτείας την «Συμμετοχική Δημοκρατία» με σαφή προοπτική να απαγκιστρώσουμε τον κρατικό μηχανισμό από τις αγκυλώσεις τού στενά κομματικού παρελθόντος και να απελευθερώσουμε τη διαβόητη, όσο κι αφανή «κοινωνία των πολιτών». Αυτό το μοντέλο διακυβέρνησης προβλέπει και μορφές άμεσης δημοκρατίας, όπως το δημοψήφισμα, αλλά πλέον θα μπορούσαν να ενσωματωθούν επεμβάσεις πολιτών μέσα απ’ αυτό που ονομάζουμε ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Χρήστος Γιαννακόπουλος

διαβάστε επίσης