21 Ιουνίου, 2014

Αύξηση της εγχώριας παραγωγής ενέργειας με την εκμετάλλευση φυσικών πόρων, άνεμου και ήλιου

Αποθείωση όλων των καυσαερίων της ΔΕΗ κι εκμετάλλευση της fly ash. Εφαρμογή σύγχρονων "πράσινων" μεθόδων παραγωγής coal gas σε μεγάλου βάθους λιγνιτικά κοιτάσματα. Εκμετάλλευση του πεδίου τύρφης της Δράμας. Κίνητρα για εκμετάλλευση γεωθερμικών πεδίων. Κίνητρα για μετατροπή γεωργικών υπολειμμάτων σε βιοντίζελ, και κτηνοτροφικών υπολειμμάτων σε βιοαέριο. Εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε όσο περισσότερα σημεία του Αιγαίου είναι τεχνικά εφικτό. Κατασκευή κατοπτρικών ηλιακών πάρκων στη Ν.Ελλάδα.

Φάνης Ουγγρίνης

διαβάστε επίσης