21 Ιουνίου, 2014

Αυτοτελείς πόροι για την τοπική αυτοδιοίκηση

Με την κατάργηση όλων των κρατικών φόρων στην ακίνητη περιουσία, η χρηματοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να γίνεται αποκλειστικά με την καθιέρωση Ενιαίου Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, που θα επιβάλλεται και θ' αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης για κάθε Δήμο σε επίπεδο Περιφέρειας. Εξαντλείται, έτσι, κάθε οικονομική υποχρέωση του κράτους προς την ΤΑ.

Αρεταίος Σαββίδης

διαβάστε επίσης