22 Ιουνίου, 2014

Αυστηρότερες ποινές για την πώληση αλκοόλ σε ανήλικους

Αυστηροποίηση των ποινών: προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των καταστημάτων που παραβαίνουν τον νόμο σε συνδυασμό με υψηλά πρόστιμα ή ακόμα και τον κίνδυνο αφαίρεσης της άδειας για πάντα. Το ίδιο θα πρέπει να συμβαίνει από τα περίπτερα μέχρι τους κλειστούς, αλλά και ανοιχτούς χώρους για συναυλίες, στους οποίους επιτρέπεται η είσοδος στους ανήλικους, αλλά κανείς δεν ελέγχει αν πωλείται αλκοόλ σ' αυτούς.

Φίλιππος Παπαδόπουλος

διαβάστε επίσης