ΣΥΡΙΖΑ

Θανάσης Χειμωνάς
Θανάσης Χειμωνάς
Θανάσης Χειμωνάς
Θανάσης Χειμωνάς
Πάνος Μπιτσαξής
Γιάννης Κωνσταντινίδης
Πλάτωνας Τήνιος
Γιώργος Δημακόπουλος
Πάνος Μπιτσαξής
Σώτη Τριανταφύλλου