ΣΥΡΙΖΑ

Δημήτρης Τσιόδρας
Χριστίνα Λαπόρδα
Ηλίας Κυριακόπουλος
Το Ποτάμι
Γιώργος Δημακόπουλος
Τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Το Ποτάμι
Το Ποτάμι
Ανδρέας Αθανασάκης
Τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης