Μυτιλήνη

Σταύρος Θεοδωράκης
Μίλτος Κύρκος
Το Ποτάμι
Το Ποτάμι
Το Ποτάμι
Το Ποτάμι
Λίνα Παπαδάκη
Σταύρος Θεοδωράκης
Το Ποτάμι
Το Ποτάμι
12