μαθητικές παρελάσεις

Γιάννα Παναγοπούλου
Ποτάμι
Γιάννης Κωνσταντινίδης
Γιώργος Μαυρωτάς
Τομέας Παιδείας
Γιώργος Μαυρωτάς
Μελίττα Γκουρτσογιάννη
Χαρίδημος Τσούκας
Ποτάμι