λιτότητα

Παναγιώτης Καρκατσούλης
Το Ποτάμι
Το Ποτάμι
Το Ποτάμι
Γιώργος Γκαρής
Το Ποτάμι
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Παντελής Αβραμίδης
Παναγιώτης Βλάχος
Το Ποτάμι
12